CZ   SK
Klub Olymptoy Všetko o nákupe Rychloobjednavka Kontakty
Registrovať
Navigácia: Olymptoy / Články / Pravidla Klubu Olymptoy

Pravidla Klubu Olymptoy

15. října 2014
 1. Provozovatelem Klubu Olymptoy je společnost OLYMPTOY s. r. o., IČO 25782045, se sídlem K Žižkovu 9/640, 190 00, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69741 (dále jen „Provozovatel“). 
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit a upravit pravidla Klubu Olymptoy (dále jen „Pravidla“) a výši i formu všech bonusů k němu se vážících. 
 3. Členem Klubu se může stát fyzická osoba, která o členství zažádá prostřednictvím webových stránek www.olymptoy.cz nebo vyplní registrační formulář a vysloví souhlas s Pravidly Klubu Olymptoy, jejichž aktuální znění je k dispozici na www.olymptoy.cz. Členství je bezplatné.
 4. Výhody Klubu Olymptoy jsou oprávněni čerpat pouze držitelé karty Klub Olymptoy (dále jen „Karta“) a jejich nárok nelze vymáhat právní cestou.
 5. Karta bude členovi klubu doručena po registraci  a nákupu v internetovém obchodě www.olymptoy.czspolu s první objednávkou zboží nebo mu bude osobně předána na základě registrace v kamenné prodejně.
 6. Držitel Karty je oprávněn čerpat slevu 10% a případné další výhody Klubu Olymptoy při nákupu v internetovém obchodě www.olymptoy.cz a v kamenných prodejnách Provozovatele. Poskytovaná sleva se nesčítá se slevou uplatněnou prostřednictvím jiného slevového kupónu. Aktuální nabídka výhod pro členy Klubu  i seznam prodejen je zveřejněn na internetových stránkách Provozovatele.
 7. V případě ztráty či odcizení Karty je držitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Provozovateli na e-mailové adrese eshop@olymptoy.cz nebo na telefonním čísle 321 740 100.
 8. Ke dni ukončení členství zanikají vůči společnosti OLYMPTOY s. r. o. veškeré nároky, vyplývající z členství v Klubu Olymptoy. Členství zaniká na žádost člena nebo rozhodnutím Provozovatele, např. za porušení Pravidel nebo při zneužití výhod, které Klub Olymptoy poskytuje.
 9. Vyplněním registračního formuláře zákazník uděluje výslovný souhlas s tím, aby společnost OLYMPTOY s. r. o., IČO 25782045, se sídlem K Žižkovu 9/640, 190 00, Praha 9, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69741, shromažďovala a zpracovávala osobní údaje zákazníka uvedené v registračním formuláři dle zákona č.101/2000 Sb. a zároveň souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb. Dále zákazník souhlasí s tím, aby ho Společnost informovala o svých nových produktech a akčních nabídkách a to formou obchodních sdělení, a to využitím poštovní adresy, emailové adresy, telefonního čísla či jiným obdobným způsobem. Tento souhlas uděluje zákazník na dobu neurčitou, resp. do doby písemného odvolání tohoto souhlasu, ukončení členství v Klubu, případně do doby ukončení činnosti Společnosti a bere na vědomí, že svůj souhlas může kdykoli písemně odvolat, a to v písemné formě zasláním na adresu společnosti OLYMPTOY s. r. o., K Žižkovu 9/640, 190 00, Praha 9 nebo emailem na adresu eshop@olymptoy.cz.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit akci a výhody či změnit výhody Klubu Olymptoy a to bez předchozího oznámení.
 11. Tato Pravidla nabývají platnosti od 15.10.2014
Platební karty Facebook
Prevádzkované na systéme MajorShop